login

Notulen leerlingenraad  29 september  2016
 

 Vooraf: De leerlingenraad is al enkele keren uitgesteld. We doen het toch vandaag ondanks dat Femke er niet bij kan zijn i.v.m. gymnastiek.

Maandag 3 oktober maken we een foto en plaatsen we een stukje in de nieuwsbrief.

 

1. Welkom  - We spreken af dat Niels, Anniek en Wieske samen Femke gaan informeren over deze bijeenkomst. De opening verzorgen we om de beurt. Wieske doet dit op 15 november.
 

Notulen 10 juni 2016: 

* Belijning plein voor Hockey en voetbal. Vakken verdelen. Niels en Anniek bespreken dit met juf Annelies. Leendert kan dit met betonverf doen.

* Kerstmarkt. Juf Mirjam bespreekt/ heeft besproken de Kerstmarkt. Leerlingenraad wil graag mee helpen organiseren. Juf Mirjam geeft aan wanneer hulp gewenst is.

* Ideeën box:  Leerlingenraad gaat bij de groep langs en geeft aan dat de box er weer staat voor ideeën.  Niels en Anniek bij groep  1 en 2, Wieske en Femke bij groep 3 en 4. 

* De rare harendag willen ze graag door laten gaan – Mirjam heeft dit al ingebracht in de OR. Vergaderpunt.

* Moestuin: is zeer geslaagd. Nieuwe seizoen graag weer zaaien. Bordjes maken bij crea circuit??

* Niels heeft nog vraag over springpaaltje? Verrot graag nieuw. Bespreken we volgende keer.

* Kinderboekenweek: Als de leerlingenraad nog iets leuks bedenkt mogen ze dit doorgeven aan juf Vanessa en juf Annelies.

* Continurooster: Gaat goed en leuk. Ze willen het graag zo houden. Anders had je thuis soms heel kort tijd om te eten. Op school is dat soms ook wel te kort. Broodje mag dan mee naar buiten. Pleinwachten zijn goed. Soms kijken ze naar onze kunstjes.

* Pesten: we bespreken dat pesten iets anders is dan plagen. De leerlingenraad heeft niet het idee dat het op de Rietstek veel voorkomt. Soms is er bij het buitenspelen vnl. bij hockey ruzie. Juf Annelies gaat groepjes maken op de computer en dan is het veel eerlijker. Plagen is grappig en pesten is niet grappig.

 

Afsluiting.

* Volgende keer 15 november. Punten bedenken.