login

Leerlingenraad 2017 - 2018 -2

Notulen leerlingenraad 14  november 2017

 

1. Welkom door juf Stienke  en opening door Fleur. Fleur had een leuk dobbelsteenspel. Juf Charlotte is te gast. Volgende opening door Ester.

2. Mededelingen en notulen van november 2017

· Belijning  plein voor hockey/voetbal/knotsen. Is nog niet gedaan. Fleur en Noah gaan  dit nog een keer berekenen en dit met meester Leendert en Jacquelien bespreken. Planning in het voorjaar i.v.m. weer. De WC regels worden nog eens in de groepen besproken.  Als je een taak hebt moet je deze ook uitvoeren.  Maar jullie moeten het doen.

3. Ideeën box:

· Er zitten heel wat briefjes in.  De meeste gaan over nieuwe boeken. Met de juffen overleggen welke mogelijkheden er zijn om bij elkaar te mogen ruilen in groep 5 t/m 8. Verder is er op school een bibliotheekpasje. Ester vraagt haar moeder of zij op een woensdagmiddag in januari naar de bieb in Grijpskerk/Zuidhorn wil om samen boeken te kiezen.

· Koken/taart maken bi crea

· Musical: De leerlingenraad gaat bij groep 7 en 8 informeren of zij graag een musical willen. Het mag natuurlijk ook iets anders zijn. Dan gaan zij dit doorgeven aan juf Roelien/ juf Ellen en juf Charlotte. We moeten de activiteit niet te laat vaststellen i.v.m. voorbereidingen. 

· WC’s: De leerlingen raad gaan in de klassen vertellen dat papieren handdoekjes in de prullenbak hoort. WC papier in het toilet, niet op de grond of op de muurtjes. Netjes in de wc plassen.  Volgende vergadering doen zij verslag.

4. Sportieve gezonde school: Sportcoach Bianca nog vragen over de belijning op het plein. De sportpleinhesjes en de controle elke week gebruiken/doen. We krijgen nog een donar clinic. We praten over de afvalkalender en de poster met gezonde traktaties en ideetjes die op het prikbord hangen. De meningen verschillen over traktaties; hoeft niet altijd gezond. Trakteer op gezond en lekker is het advies.  

5. Afsluiting; juf Stienke. Volgende vergadering  in februari. Jullie zijn verantwoordelijk om dit zelf met agendapunten aan juf Charlotte te vragen. Als jullie niks hebben is er ook niks te vergaderen. Juf Charlotte is op de woensdagen in Kommerzijl.